İlan ve Reklam Vergisi Muafiyeti

16.03.2020 Tarihinde Admin Tarafından Eklendi.

14.03.2020 tarih ve 31068 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan, Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı’nın 2019/4849 sayılı Karar’ı gereğince Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin OSB sınırları içerisinde yer alan ışıklı ve ışıksız reklam tabelalarına Belediyeler tarafından İlan ve Reklam Vergisi tahakkuk ettirilemeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200314-8.pdf

Son Yazılar