İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB’DE YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİLİYOR

18.12.2018 Tarihinde Admin Tarafından Eklendi.

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 278 hektarlık ilave alanı içerisinde yer alan Mülkiyeti Hazine arazisine ait taşınmazların, 4562 sayılı OSB Kanununun ilgili maddesi ile 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvikiyle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun ilgili maddesi gereğince sadece “Organize Sanayi Bölgesi Kurulması” amacıyla bedelsiz olarak İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesine devirlerinin yapılması T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından onaylandı.

İscehisar Mermer İhtisas OSB Mevcut Alanı 150 hektar olup, Toplam 50 Sanayi Parseli 43 firmaya tahsis edilmiştir. Hali hazırda İscehisar Mermer İhtisas OSB alanında boş parsel bulunmamaktaydı

İscehisar OSB’nin 278 hektarlık genişleme alanı için bütün izin ve ruhsatlar tamamlanarak, ilave alanının imar planı onaylanmış olup, buna göre 83 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuş, bu parseller içinde 68 adet yeni yatırımcı firma yatırım yeri için başvuruda bulunmuştur. Ancak, yeni yapılan başvurular OSB’nin ilave alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 yılı Yatırım Programına alınmaması sebebiyle bekletilmektedir. OSB’ye yapılan yeni başvuru yatırımları tamamlandığında 2500 – 3500 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Afyonkarahisar Valisi, İscehisar Mermer İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Sayın Mustafa TUTULMAZ’ın başkanlığında Müteşebbis heyetimiz ve OSB yönetim kurulumuz tarafından 2017 yılından bu yana OSB İlave alanının yer seçimi, ÇED Kapasite artışı ve imar planı onay işlemleri tamamlanan, İscehisar Mermer İhtisas OSB’nin mevcut alanında yatırımcılara tahsis edilecek sanayi parselinin olmaması sebebiyle, OSB’nin ilave genişleme alanının yatırıma açılabilmesi için İscehisar OSB Yönetim Kurulu tarafından yoğun çaba harcanmaktadır.

OSB’nin 278 hektarlık ilave alanı içerisinde yer alan hazine arazilerine ait taşınmazların İscehisar Mermer İhtisas OSB’ye bedelsiz olarak devredilmesi önem teşkil etmekteydi.

Bu kapsamda, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilave alanı içerisindeki hazine arazisinin OSB’ye devredilmesi ile ilgili olarak açıklama yapan İscehisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri DEMİR" İlave alan içerisindeki özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamulaştırılması, OSB ilave alanının altyapısının “Devlet Yatırım Programına” alınması için hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen, eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Afyonkarahisar Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU ile Afyonkarahisar Milletvekillerimiz Sayın Ali ÖZKAYA ve Sayın İbrahim YURDUNUSEVEN’e teşekkür ederiz. Bu sayede yatırım yapmak isteyen firmalara yer tahsis ederek vatandaşlarımıza yeni istihdamlar yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.

Son Yazılar