İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

27.06.2018 Tarihinde Admin Tarafından Eklendi.
MÜRAACATLAR NASIL YAPILACAK?
 
        Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar için verilecek. Yapı kayıt belgesine başvurular 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek. Bu noktada vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.  Müracaat aşamasında tereddütte düşülen konularda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gidilmesi halinde bilgi ve destekte bulunacak.

        İmar Affı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belge olan Yapı Kayıt Belgeleri, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticari yapılarda yüzde 5’i olacak şekilde belirleniyor. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
 
        Yapı Kayıt Belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:
1) E-devlet şifresi
2) Geçerli bir cep telefonu numarası
3) Geçerli bir e-posta adresi
4) Beyan edilecek yapının adresi
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)
Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır.

Son Yazılar