OSBÜK EGE BÖLGE TOPLANTISINA İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB DAMGASINI VURDU

08.02.2018 Tarihinde Admin Tarafından Eklendi.

OSBÜK EGE BÖLGE TOPLANTISI” 8 Şubat 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’nün teşrifleriyle İzmir’de gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak amacıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle 8 Şubat 2018 tarihinde Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerimizde bulunan OSB yöneticilerinin iştirakleriyle, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Torbalı OSB ev sahipliğinde İzmir'de “OSBÜK Ege Bölge Toplantısı” yapılmıştır. Toplantıya İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Üyemiz Metin MERCAN ile İMİOSB Müdürü Muhammed BACAKSIZ katılmışlardır. 
OSBÜK Ege Bölge Toplantısı İstişare Oturumunda;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ'ye İscehisar Mermer İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Metin MERCAN tarafından Organize Sanayi Bölgemizin mevcut alanı içerisinde yapılan yatırımları ile ilgili bilgilendirme yapılmış olup, OSB'mizin son yıllarda ciddi yatırımlar alarak Ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını beyan etmiş olup, mevcut alanımız içerisinde yer alan 52 adet sanayi parselinin da tamamının yatırımcı firmalara tahsis edildiğini ve bu nedenle de, İscehisar Mermer İhtisas OSB'nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bütün resmi iş ve işlemleri onaylanan 278 hektarlık genişleme alanı için Bakanlık 2018 yılı yatırım programına başvurusu yapılan; 2018 yılı yatırım programına da alınmayan " OSB genişleme alanı içerisinde bulunan özel mülkiyet arazilerinin kamulaştırma bedeli ve altyapı bedelinin" Bakanlık tarafından yeniden gözden geçirilerek yatırım programı için yapılan talebimizin yerine getirilmesinin gerekliği anlatılmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Mercan Sayın Bakanımıza İscehisar Mermer İhtisas OSB Genişleme Alanı içerisinde oluşturulan ve Bakanlık tarafından da imar planı onaylanan 83 adet sanayi parseline 60 adet yeni yatırımcının da yatırım alanı için başvuru yaptığını bu nedenle de yönetim kurulu olarak OSB'nin mağduruyetinin söz konusu olduğunu anlatmış olup, yapılan başvurular içerisinde de birçok yatırımcının 2018 yılı içerisinde yatırımına başlayacağını belirtmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ ise Yönetim Kurulu Üyemiz Metin MERCAN'ın yapmış olduğu sunum sonrasında bu hususla ilgili bizzat kendisinin ilgileneceğini bu konuda da Kalkınma Bakanlığı ile görüşüp, konunun 2018 yılı içerisinde  bir çözüme kavuşturulacağı sözünü vermiştir.
 İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB TARAFINDAN SAYIN BAKANA HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI; 
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memiş KÜTÜKÇÜ, İMİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Metin MERCAN ve İMİOSB Müdürü Muhammed BACAKSIZ program sonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ beye İlçemizde imalatı yapılan mermer ürünlerinin artıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması için önem teşkil eden, katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan ve  İscehisar İlçemizin de sembolü haline gelen mermerden yapılmış satranç takımını İscehisar Mermer ihtisas OSB adına takdim etmişlerdir. Sayın Bakanımızda İscehisar da yapılan bütün yatırımları yakınen takip ettiğini ayrıca 2017 yılında da İzmir'de sektörel olarak yapılan mermer fuarını da bizzat gezdiğini ve programı çerçevesinde 2018 yılında da fuara iştirak edeceğini belirtmiştir.    
   

Son Yazılar