OSB DENETİM KOMİSYONU TOPLANTISI

31.07.2017 Tarihinde Admin Tarafından Eklendi.

OSB DENETİM KOMİSYONU TOPLANTISI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2010/2 sayılı Genelgesi doğrultusunda, İller genelinde mevcut tüm OSB’lerin parsel tahsis, satış ve devir işlemleri ile ruhsat ve izinlerin 6 ayda bir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına raporlanmasını sağlamak üzere;

 İl Valiliğimiz koordinatörlüğünde oluşturulan OSB Parselleri Denetim komisyonu 2017 yılı 1. dönem sonuçlarını tespit etmek amacıyla;

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya;

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Adem USLU, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü SERTESER, Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü H. Vahit OKUMUŞER, Zafer Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü V. Vahit AKYOL, Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü V. Abdurrahman TOPATAN ve Mühendis Gülay KAYIKÇI, İscehisar İlçesi Kaymakamı İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet ÖZTABAK, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vekili İscehisar Belediye Başkanı Mustafa ÇİBİK, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan DEMİREL, Metin MERCAN, Halim GÖRAL, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muhammed BACAKSIZ, Afyonkarahisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir YEŞİLAY, Afyonkarahisar OSB Müdürü Ali Ulvi AKOSMANOĞLU, Afyonkarahisar OSB Personeli Erhan ARIK katılmışlardır.

Toplantıda;

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgeleri’nin iş ve işlemleri ile ilgili yapılan denetleme neticesinde, her iki OSB’ninde 4562 sayılı yasa ve ona bağlı çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda yönetildiği, arsa tahsisleri devirleri, ruhsatları ve arsa satış fiyatlarında herhangi bir usulsüzlük ve yasalara aykırılığa rastlanılmadığı tespit edilmiştir.  

Yapılan denetlemenin akabinde;

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muhammed BACAKSIZ İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevcut alanı, genişleme alanı ve Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Projesi kapsamında Ajansa sunulan ve 2017 yılı çalışma programına alınan “Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer Projesi” ile ilgili sunum yapmıştır.

Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Afyonkarahisar OSB’nin altyapı, üstyapı, parsel durumları ile ilgilide geniş çaplı bilgiler almıştır.

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından Mermer Akademisi adı altında yürütülecek olan Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Projesi kapsamında hazırlanan “Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer Projesi”nide yerinde bulduğunu Bölgenin genel bir ihtiyacının karşılanacağını bu proje ile ilgili yapılması ve projeye ilave edilmesi gereken hususlarda da desteğinin olacağını söylemiştir. İscehisar İlçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulunda da Mermercilik Bölümünün gerekliliğini vurgulamış olup, bizim eğitimli insanlara ihtiyacımız vardır. Çünkü eğitimli insanlar yapılan işe sanatı, felsefeyi katar ve yapılan işle yetinmez yaptığı işe yeni bir şey katmak için çaba sarfeder. Bu sebeple yapılan projelerin tamamında Bölgenin genel çoğunluğunu kapsayacak şekilde eğitimi artırmalıyız. Ayrıca Ülkemiz genelinde de mermerciliği ve mermerin iyi anlatılması ve mermerin katma değerinin artırılması gerekmektedir. Bu süreçte de ilgili meslek kuruluşları ile de görüşmeler sağlanarak mermerin nerede nasıl kullanılacağını da iyice anlatmak ve öğretmek gerekir. Mermerin tanıtımı içinde Afyonkarahisar İlini ve İscehisar İlçesini kapsayan geniş çaplı bir katılım ile mermer sempozyumu veya mermer tanıtım günü adı altında bir festival yapılması da gündeme gelmiştir.

Toplantının sonunda da İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Afyonkarahisar OSB’nin sorunları ile ilgili bilgiler almış olup, sorunların üstesinden gelineceğinin de müjdesini vermiştir. Sayın Valimizi İlimizin üreten ve çalışan insanlarının daima yanında olacağını belirtmiş olup, bundan sonraki OSB’ler ile ilgili bütün toplantılara da katılacağını belirtmişlerdir.

                Komisyon toplantısı karşılıklı bilgi alış verişinin akabinde günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Son Yazılar