Yönetim Kurulu


YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
1- Mehmet Ali SEMİZ (Kaymakam) Afyonkarahisar İl Özel İdaresi
1- İbrahim UĞUR
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
2- Adnan DEMİREL İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
2- Banu BEKİŞOĞLU
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
3-Ahmet ŞAHİN
İscehisar Belediyesi
3- Osman GÜNEŞ
İscehisar Belediyesi
4- Necmettin AYYILDIZ
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
4- Osman KARABULUT
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
5- Cihat ÖZCAN
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
5- Atilla AYGÜN
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı


TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ
(İmza sirkülerinde yer alan isimler)
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali SEMİZ (Kaymakam)
Yön. Kur. Başkan Vekili
Adnan DEMİREL
İMİOSB Müdürü Muhammed BACAKSIZ


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞU (OSBÜK) ÜYELERİMİZ
Asıl Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
Yedek Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
1- Adnan DEMİRELİscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
1- Cihat ÖZCAN
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
2- Necmettin AYYILDIZİscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
2- Muharrem ÇAKMAKAfyonkarahisar İscehisar Mermerciler Der.
3- Metin MERCAN
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası3- Banu BEKİŞOĞLUİscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı